עלון

עלון מים חיים - בנושא יום טוב

נושאי העלון: יום טוב , יום טוב שחל במוצאי שבת, יום טוב שני של גלויות

סיון

תשע"ה

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מדיני יו"ט שחל במוצאי שבת, מדיני יו"ט שני של גלויות