עלון

עלון מחמדי התורה - בנושא קשירת נעלים

נושאי העלון: קשירת נעלים, איטר, פרשת שופטים, למען יאריך ימים, ספיקא דאורייתא לקולא, לא תסור ימין ושמאל

אלול, שופטים

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

לבישת וקשירת הנעליים ודין איטר בזה I חילוק הדין בזקן ממרא לבן סורר ומורה I ביאור קרא למען יאריך ימים על ממלכתו I יישוב שיטת הרמב"ם דספיקא דאורייתא לקולא I ביאור קרא לא תסור ימין ושמאל