עלון

עלון מחמדי התורה - בנושא פרשת תצוה

נושאי העלון: פרשת תצוה, נרות, נדבת המשכן

תצוה, אדר

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הדלקת נרות ערב שבת מקורו וטעמו I לשיטת הרמב"ם אמאי לא היה ציצית במעיל I היאך שייך שררות בנדבת המשכן