עלון

עלון מחמדי התורה - בנושא פרשת תולדות

נושאי העלון: פרשת תולדות, הלעיטני

כסלו, תולדות

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מקור אמירת ויתן לך במוצאי שבת ודיניו I היאך חל המכירה על דבר שאין בו ממש I הטעם שלא שאלה רבקה את אברהם או יצחק I התעקשותו של עשיו ליעקב הלעיטני I ביאור הפסוק מכרה "כיום" את בכורתך