עלון

עלון מדי שבת בשבתו - בנושא קידוש במקום סעודה

נושאי העלון: קידוש במקום סעודה, התחדשות, פרשת כי תבוא

אלול, כי תבוא

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

התחדשות I קידוש במקום הסעודה