עלון

עלון מדי שבת בשבתו - בנושא פרשת נצבים וילך

נושאי העלון: פרשת נצבים וילך, מוקצה, אתם נצבים היום

אלול, ניצבים-וילך

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

אתם נצבים היום לפני ה' I ה׳ לי לא אירא I מוקצה