עלון

עלון מדי שבת בשבתו - בנושא אלול

נושאי העלון: אלול, פרשת שופטים, ביקורת עצמית

אלול, ואתחנן

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בקורת עצמית I אלול