עלון

עלון מגישי מנחה - בנושא עיר מקלט

נושאי העלון: עיר מקלט, עדות, אבר מן החי, מצוות התלויות בארץ, פרשת ואתחנן

אב, ואתחנן

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם מלך שהרג גולה לעיר מקלט?, הגדת עדות שאינה מחייבת ממון, האם מותר אבר מן החי לאנשי מלחמה?, מצוות התלויות בארץ