עלון

עלון מגישי מנחה - בנושא מעלין בקודש

נושאי העלון: מעלין בקודש, פרשת קורח, פדיון הבן בשוה כסף

סיון, קורח

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מעלין בקודש ולא מורידין האם הוא דאורייתא או דרבנן? I פדיון הבן בשוה כסף