עלון

עלון מגיד דבריו ליעקב - רבי יעקב חיים סופר - בנושא פרשת ניצבים וילך

נושאי העלון: פרשת ניצבים וילך

אלול, ניצבים-וילך

תש"פ
פרשת נצבים וילך