עלון

עלון מבית לוי - פסקי הגרש ואזנר זצל - בנושא פרשת בשלח

נושאי העלון: פרשת בשלח, פרשת יתרו, פסקי הרב שמואל הלוי וואזנר

יתרו, בשלח, שבט

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פסקי הרב שמואל הלוי וואזנר זצ"ל לפרשת בשלח ופרשת יתרו