עלון

עלון מאור השבת - בנושא שמיטת כספים

נושאי העלון: שמיטת כספים, פרשת ניצבים

אלול, ניצבים

תשע"ה

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

שמיטת כספים