עלון

עלון מאור השבת - בנושא שילוח הקן

נושאי העלון: שילוח הקן, מצות שילוח הקן, פרשת כי תצא

אלול, כי תצא

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

שילוח הקן