עלון

עלון מאור השבת - בנושא שבועות

נושאי העלון: שבועות, זכיה בתורה, אבוקה בנר הבדלה

סיון, שבועות

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

זכיה בתורה ע"י קבלתה I קיום מצות אבוקה בנר הבדלה ביו"ט שחל במוצ"ש