עלון

עלון מאור השבת - בנושא קריאת שמע

נושאי העלון: קריאת שמע, פרשת ויגש, הפסק בקריאת שמע

טבת, וישב

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

דיני הפסקה בקריאת שמע לקדיש וקדושה