עלון

עלון מאור השבת - בנושא קידוש במקום סעודה

נושאי העלון: קידוש במקום סעודה, פרשת חוקת

סיון, חוקת

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

קידוש במקום סעודה