עלון

עלון מאור השבת - בנושא צדקה

נושאי העלון: צדקה, פרשת כי תבוא, הלכות צדקה

אלול, כי תבוא

תשע"ג

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הלכות צדקה