עלון

עלון מאור השבת - בנושא פרשת תולדות

נושאי העלון: פרשת תולדות, הלכות שליח ציבור

כסלו, תולדות

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הלכות שליח ציבור