עלון

עלון מאור השבת - בנושא פרשת משפטים

נושאי העלון: פרשת משפטים, מזיק

משפטים, אדר

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

גדר שם מזיק וחיוב תשלומיו