עלון

עלון מאור השבת - בנושא פרשת ויקהל פקודי

נושאי העלון: פרשת ויקהל פקודי, לחם משנה בשבת, הלכות בישול

ויקהל-פקודי, אדר

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

גדר חיוב לחם משנה בשבת I הלכות בישול