עלון

עלון מאור השבת - בנושא נחלה

נושאי העלון: נחלה, פרשת קורח

סיון, קורח

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

"לא יהיה לכהנים הלויים חלק ונחלה עם ישראל"