עלון

עלון מאור השבת - בנושא לשון הרע

נושאי העלון: לשון הרע , פרשת בראשית

תשרי, בראשית

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בענין לשון הרע בשאינו מתכוין