עלון

עלון מאור השבת - בנושא בית המקדש

נושאי העלון: בית המקדש, פרשת בחוקותי, שמיטה בסיני

אייר, בחוקותי

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

שמיטה בסיני נאמרה I ונתתי משכני בתוככם - זה בית המקדש