עלון

עלון מאור השבת - בנושא ביקור חולים

נושאי העלון: ביקור חולים, פרשת כי תשא, תפילת שחרית בסוף זמנה

כי תשא, אדר

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

תפילת שחרית בסוף זמנה I ביקור חולים