עלון

עלון מאורות הכשרות - בנושא שמן זית

נושאי העלון: שמן זית, חנוכה, כבישה בהובלת שמן, תרומות ומעשרות בשמנים

כסלו, חנוכה

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ברכת שמן זית ולימון לרפואה I הדלקת נרות שבת בשמן זית I שמן שריפה I הכשרת מפעלי שמן I שמן זית מארץ ישראל I שמנים וייצורם I חשש כבישה באיסור בהובלת שמנים I הפרשת תרומות ומעשרות בסוגי השמנים I שמן זית אי הוי דבר חריף I שמן זית לסוגיו