עלון

עלון לקראת שבת מלכתא - דרשו - בנושא תוכחה

נושאי העלון: תוכחה, בצדק תשפוט עמיתך, נטילת ידיים, פרשת שופטים, מקוה ביום שישי

אלול, שופטים

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם ניתן לקיים את מצות הרחיצה לשבת ביום חמישי? והאם מקיימים מצוה זו בטבילה במקוה? I האם המצווה לדון לכף זכות פוטרת ממצוות תוכחה? I מהי המעלה המיוחדת של ''בצדק תשפוט עמיתך''? I מהו הלימוד שיש להקדים לכל לימוד אחר? I מדוע תיקנו נטילת ידים דוקא לפני אכילת לחם? I מדוע ראוי לפרסם את שם התורם חפץ לבית הכנסת?