עלון

עלון לקראת שבת מלכתא - דרשו - בנושא קדושת הספרים

נושאי העלון: קדושת הספרים, גניזה, פרשת ראה, דבר אחר, בשר גירפה, נפילת תפילין בשבת

אלול, ראה

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מדוע דווקא החזיר נקרא "דבר אחר"? I מדוע אין אוכלים את בשרה של הג'ירפה? I איזה דג עולה ליבשה בערב שבת וחוזר לים במוצאי שבת? I כיצד יש לנהוג כשתיק התפילין נופל לארץ בשבת? I האם מותר להוציא את הטלית מתיק התפילין בשבת? I האם מותר להניח ספר קודש מתחת לספר אחר כדי להגביהו? I עטיפה של ספר קודש - האם היא טעונה גניזה? I והאם מותר להדליק גפרור מהנרות שבבית הכנסת?