עלון

עלון לקראת שבת מלכתא - דרשו - בנושא פרשת נצבים וילך

נושאי העלון: פרשת נצבים וילך, גזל פחות מפרוטה, ריבית פחות מפרוטה, ריבית בפנסיה

אלול, ניצבים-וילך

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

גזל וריבית פחות מפרוטה I לקיחה ושמוש דבר שאין מקפידים I ריבית פיגורים פחות מפרוטה I לעגל סכום של אגורות בפרעון חוב I החזרת ריבית בפנסיה