עלון

עלון לקראת שבת מלכתא - דרשו - בנושא חילול שבת

נושאי העלון: חילול שבת, חולה בשבת, פרשת נח, שיכוך כאב בשבת

חשון, נח

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם מותר לחלל את השבת כדי להביא לחולה אוכל כשר? כאשר יש ויכוח בין רופאים האם נשקפת סכנה לחולה – האם מותר לחלל את השבת עבורו? האם מותר לחלל את השבת לצורך שיכוך כאביו של חולה?