עלון

עלון לענין הלכה - בנושא שמיטה

נושאי העלון: שמיטה

חשון, נח

תשפ"ב

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

שמיטה