עלון

עלון לענין הלכה - בנושא טו בשבט

נושאי העלון: טו בשבט, מצוות התלויות בארץ, פרשת וארא

וארא, שבט, טו בשבט

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הערות מעשיות בהל' ט"ו בשבט ומצות התלויות בארץ