עלון

עלון להתעדן באהבתך - בנושא תפילה

נושאי העלון: תפילה, אין עוד מלבדו, פרשת קורח

תמוז, קורח

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מהות התפילה - אין עוד מלבדו