עלון

עלון להתעדן באהבתך - בנושא פרשת ויקהל פקודי

נושאי העלון: פרשת ויקהל פקודי, שבת המלכה

ויקהל-פקודי, אדר

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

המלך בא לשבת