עלון

עלון להתעדן באהבתך - בנושא בנין בית המקדש

נושאי העלון: בנין בית המקדש, פרשת תרומה

תרומה, אדר

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הקמת בית משתווה לבנין בית המקדש