עלון

עלון כאיל תערוג - בנושא שמיטה

נושאי העלון: שמיטה, פרשת בחוקותי, נס השמיטה, הלכות שמיטה

אייר, בחוקותי

תשע"ה

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

נס השמיטה תשס"ח, הלכות שמיטה