עלון

עלון כאיל תערוג - בנושא קידוש לבנה

נושאי העלון: קידוש לבנה, פרשת ויקרא, סוף זמן חורף

ניסן, ויקרא

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

שיחה לסוף זמן חורף I קידוש לבנה