עלון

עלון כאיל תערוג - בנושא פרשת אמור

נושאי העלון: פרשת אמור, חשמל בשבת, שימוש בחשמל בשבת, הסרת פסולת בקליפה בשבת

אייר, אמור

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

חשמל בשבת, לימוד בשבת, הסרת פסולת הדבוקה בקליפה בשבת