עלון

עלון כאיל תערוג - בנושא עני

נושאי העלון: עני, פרשת כי תשא, עשיר, עשירות, עניות

כי תשא, אדר

תשע"ג

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

עשירות ועניות