עלון

עלון כאיל תערוג - בנושא עמידה בנסיון

נושאי העלון: עמידה בנסיון, תוספת שבת, פרשת וירא

חשון, וירא

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

העמידה בנסיונות I הקדמת שבת קודש