עלון

עלון כאיל תערוג - בנושא אמונה

נושאי העלון: אמונה, בורר, בורר למוצאי שבת

ניסן, אחרי מות

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

אמונה, בורר למוצאי שבת