עלון

עלון ישיבת איתרי - בנושא איתרי

נושאי העלון: איתרי, ראש השנה, ארבעת המינים, יום שמיני עצרת

תשרי, שמחת תורה, ראש השנה, יום הכיפורים

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

חג הסוכות ושמיני עצרתה I הקל הקל תחילה ואיסור פחות מכשיעור I המחלוקת אם יוצאין מסוכה לסוכה I תוסיף ובל תגרע בד' מינים I בביאור מהותו של יום שמיני עצרת I בעניין "אלי תשוב" I על ראש השנה שחל בשבת I בדין מלאכה בשבת לצורך פיקוח נפש