עלון

עלון יחלק שלל - סוכות - בנושא סוכות

נושאי העלון: סוכות

תשרי, סוכות

תשפ"ב

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ספר יחלק שלל - בעניני הלכה ואגדה סוגיות והערות חג הסוכות