עלון

עלון טעמא דאורייתא - מבית אליה תמימה - בנושא חליצה

נושאי העלון: חליצה, פרשת כי תצא

אלול, כי תצא

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מצוות חליצה