עלון

עלון טבעת יוסף - בנושא שלום בית

נושאי העלון: שלום בית, פרשת וירא

חשון, וירא

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם יש היתר לעבור איסור בשביל שלום בית?