עלון

עלון טבעת יוסף - בנושא פרשת תולדות

נושאי העלון: פרשת תולדות, בת עם הארץ

כסלו, תולדות

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם מותר לישא בת עם הארץ המחזיק ידי לומדי תורה?