עלון

עלון חוקת המועד - בנושא פסח

נושאי העלון: פסח, בעל כנסת הגדולה, הרב חיים בנבנישתי

ניסן, פסח

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פסח - הגאון ר' חיים בנבנישתי זצ"ל בעל כנסת הגדולה ושיירי כנסת הגדולה