עלון

עלון חוקי חיים - בנושא נט בר נט

נושאי העלון: נט בר נט, הדחת כלים, כלים של בשר וחלב, פרווה בסיר בשרי

חשון

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

יסודות בדיני כלים של בשר וחלב I תחב כף לקדירה של מין השני I פרווה בקדירה בשרית – נ''ט בר נ''ט I הדחת כלים