עלון

עלון זרע שמשון - בנושא פרשת עקב

נושאי העלון: פרשת עקב, שכר בעולם הזה, פקוח נפש דוחה את כל התורה

אב, עקב

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

אימתי זוכים לקבל שכר אף בעולם הזה I ברכות שמברכים העכו"ם לא יזיקו לישראל I כשאין רואים את המאכל נחשב לעינוי I האבות רק טעמו מעין עולם הבא ולא זכו למן I ישראל זכו לאכול מן משום שהיו במדבר ופקוח נפש דוחה כל התורה