עלון

עלון זרע שמשון - בנושא פרשת נצבים וילך

נושאי העלון: פרשת נצבים וילך, יצרא דעבודה זרה

אלול, ניצבים-וילך

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

כשיהיו ישראל מקובצים יחדו יכולים להיגאל I כשיורדים עד לעפר הרי זה סימן שמיד מתחילים לעלות I האדם צריך לבחור בדרך החיים אף אם עדיין אינו יכול לקיים I כיון שלא נכנס משה לארץ ישראל לא היה יכול לבטל יצרא דעבודה זרה