עלון

עלון זרע שמשון - בנושא פרשת החודש

נושאי העלון: פרשת החודש, פרשת ויקרא, כפרה בזבח

ניסן, ויקרא

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ביאור כוונת מה שאמר השי"ת למשה 'חייך שדיבורך חביב עלי יותר מן הכל' I ביאור בדברי הירושלמי שאף מי שאינו מתכפר בזבח יכול להתכפר בתפילה I ביאור נפלא בתשובת חנה לעלי 'אל הנער הזה התפללתי' I פרשת החודש